Detective Robert R. Gonser

September 17, 1934 - August 8, 1968 Det. Robert R. Gonser…

Trooper Albert W. Souden

April 4, 1930 - September 3, 1959 Tpr. Albert W. Souden was…

Trooper Dugald A. Pellot

July 21, 1934 - September 30, 1957 Tpr. Dugald A. Pellot was…

Trooper Bert A. Pozza

September 23, 1929 - November 19, 1956 Tpr. George E. Lappi…

Trooper George E. Lappi

December 18, 1928 - November 19, 1956 Tpr. George E. Lappi…

Trooper Calvin R. Jones

April 24, 1925 - February 10, 1956 Tpr. Calvin R. Jones was…

Sergeant Perry L. Critchell

June 13, 1910 - March 20, 1954 Sgt. Perry L. Critchell was…

Trooper George R. Branny

July 24, 1923 - April 12, 1950 Tpr. George R. Branny was killed…

Trooper John D. Ryan

August 9, 1921 - March 3, 1950 Tpr. John D. Ryan was killed…

Trooper Ralph L. Broullire

June 26, 1914 - March 16, 1943 Tpr. Ralph L. Broullire drowned…

Trooper Charles T. Wood

July 21, 1913 - April 14, 1942 Tpr. Charles T. Wood was killed…

Trooper John W. Cain

July 18, 1919 - November 26, 1941 Tpr. John W. Cain w as killed…

Trooper Irvine F. Wurm

April 23, 1912 - January 26, 1941 Tpr. Irvine F. Wurm was…

Trooper Richard F. Hammond

November 5, 1911 - January 20, 1937 Tpr. Richard F. Hammond…

Trooper John S. Burke

December 1, 1906 - October 13, 1930 Tpr. John S. Burke was…